Taket anländer

Limträbalkar har kommit på plats. Rejäla brädor som kommer hålla uppe taket. Lastbilen med takelement anländer då vi är där. Robert hugger in och hjälper till att lasta av dem.

  Copyright secured by Digiprove © 2010 Robert Klein

You can leave a response,or trackback from your own site.

Comments are closed.