Archive

Archive for juli, 2010

Naffentorp

Detta kommer blir bra för oss 🙂 i Skumparp….
Naffentorp får uppfart till E6

Läs mer :
plankarta
illustrationsplan
planbeskrivning
Samrådsredogörelse
Beslut om antagande/godkännande

Vi bara väntar ….