Fogning av platterna klar

Nya året började med att vi avslutade golvarbetet i friggeboden. Fogning av klinkers är nu klar.

  Copyright secured by Digiprove © 2011 Robert Klein

You can leave a response,or trackback from your own site.

Comments are closed.