Rörigt i huset…

Alla avlopp/vattenrör är nu på plats. Bara rören till den vattenmantlade kaminen saknas, men kommer denna vecka det också. Roberts mamma Rose-Marie var med oss idag och tittade.

You can leave a response,or trackback from your own site.

Comments are closed.