Badrum uppe

Badrummet upp börjar också bli klart. Väggar och golv tätskiktsbehandlas och golvslingorna är lagda.

You can leave a response,or trackback from your own site.

Comments are closed.