Krånglar ditt nätverk? Har du svårt att synka ihop skrivaren med datorn?
Behöver du installera om eller uppgradera Windows?
Nu kan du få hembesök av en it-tekniker utan att det kostar skjortan. Förklaringen är det så kallade “rit-avdraget” som börjar gälla i dag 1 Aug -2016.

Trots benämningen är rit-avdraget inget nytt avdrag, utan snarare en utvidgning av det nuvarande rut-avdraget.
Avdraget, som trädde i kraft 2007, förknippas i vanliga fall med skattereduktion av olika städtjänster. Nu kan vi även inkludera vissa it-tjänster och installationer i begreppet.

Frågan att komplettera rut-avdraget med it-tjänster i hemmet är inte ny. Den har föreslagits av såväl branchorganisationen IT&Telekomföretagen som Digitaliseringskommissionen ett flertal gånger.

Men vad innebär egentligen ”it-tjänster”?

När börjar avdraget gälla?

Från och med 1 aug -16 kan du göra avdrag för enklare it-tjänster i hemmet.

Exakt vad menas med it-tjänster i hemmet?

Det som omfattas är installationer och reparationer samt underhåll av data- och informationsteknisk utrustning, datorprogram och förbindelser. Enklare sagt – hjälp att installera exempelvis en ny router, nya program eller att byta till ett annat operativsystem. Till viss mån även enklare problemsökning, handledning och rådgivning. Avdraget väntas gälla persondatorer, läsplattor, tv-apparater, smartphones och spelkonsoler.

Var drar man linjen för vad som är tillåtet?

Först och främst måste arbetet, precis som med andra rut-tjänster, ske i det egna hemmet, alternativt en bostad du äger eller i dina föräldrars hem. Även fritidshus du hyr en längre period räknas in. Men du får inte lämna in datorn på en verkstad eller få vägledningen via telefonkontakt eller e-post för att ha rätt till avdrag.

Support för smarta vitvaror och andra lösningar för smarta hem, som fjärrstyrda larm, ingår inte. Alltför avancerad anpassning av it-utrustning och program, exempelvis programmering, faller också utanför ramen.

Från och med 1 augusti går det att göra “rut-avdrag” för it-tjänster. Så här gör du för att använda avdraget – och här är företagen som kan hjälpa dig.

Hur gör jag för att utnyttja rit-avdraget?

Du som köper ”rit-tjänsten” ansöker inte om rutavdrag – det gör utföraren. Avdraget syns senare i fakturan. Glöm inte att kolla om företaget har f-skatt först! Det gör du enklast via Skatteverkets tjänst för företagsinformation.
Anlitar du en privatperson ska denna person inte vara en närstående. Mer exakta regler för privatpersoner finner du på Skatteverkets hemsida.

Vad kostar det?

Du kan få avdrag för upp mot 50 procent av arbetskostnaden. Maxtaket per år ligger för tillfället på 25 000 kronor.
Är du över 65 ligger det på 50 000 kronor per år.
Tänk på att alla sorters rut-tjänster faller under samma maxtak, alltså även exempelvis städning.

Var hittar jag företagen som erbjuder ”rit-avdrag”? Se nästa sida!

Vad innebär detta för den genomsnittlige konsumenten? En Demoskop-undersökning gjord på uppdrag av IT&Telekomföretagen visar att en stor del av befolkningen har bestående it-relaterade problem i vardagen.
Bland de vanligaste problemen nämns svårigheter att utnyttja banktjänster, beställning av varor via nätet och allmänna datorproblem.
Värst drabbade enligt undersökningen är kvinnor och äldre.

… eller ring runt eller till oss 040-23 02 86

Varför inte börja med att höra för dig till oss?

Kontoret : 9 – 16

Växel 040 – 23 02 86
Mobil 070 – 867 03 56